• Budi i ti

    kreator/ica promjena
  • Naši edukativni

    i promotivni materijali
  • Edukacijski centar,

    ponuda edukacija

Educiramo. Surađujemo. Kreiramo svijet u kojem živimo.Edukacijski centar udruge Zora

Menadžment volontera, jačanje kapaciteta, meke vještine, inovativne edukacije za poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju: CH-Q metoda ...samo su neke od edukacija koje vam nudimo. Za više informacija kontaktirajte Edukacijski centar udruge Zora.
Ponuda edukacija