• Budi i ti

    kreator/ica promjena
  • Naši edukativni

    i promotivni materijali
  • Edukacijski centar,

    ponuda edukacija

Educiramo. Surađujemo. Kreiramo svijet u kojem živimo.Moje mjesto u zajednici - Što je to zagovaranje?

Predstavljamo vam video "Što je to zagovaranje?" koji smo izradili u sklopu projekta "Moje mjesto u zajednici" kojeg provodi Udruga Zora sa partnerima udrugama K-Zona i Centar za održivi razvoj. Ovaj video dati će na jednostavan način građanima odgovore što je to zagovaranje, kako reagirati ako želimo nešto pokrenuti i/ili izmjeniti u svojoj zajednici - a sve na jednostavan način. Polazeći od činjenice kako je za aktivnu lokalnu zajednicu najvažnije da su građani aktivni, ovo je još jedan zanimljiv alat koji građanima nudimo u sklopu kampanje "Moje mjesto u zajednici - neka se i moj glas čuje" kako bi se ohrabrili i zauzeli za sebe i stvari koje smatraju važnima. Budimo aktivni članovi i članice lokalne zajednice i pobrinimo se kako bi institucije i jedinice lokalne i regionalne samo/uprave uistinu radile svoj posao, a to je u najvećoj mjeri briga za građane i njihove potrebe.
Projekt "Moje mjesto u zajednici"

16 glava za ljudska prava

Edukativni animirani film "16 glava za ljudska prava" snimila je grupa od 16 srednjoškolaca iz 6 srednjih škola iz grada Čakovca, okupljena u sklopu projekta "Mladi za ljudska prava", a uz pomoć Škole animiranog filma. Prikazane su različite scene kršenja ljudskih prava sa kojima se svakodnevno susrećemo. Ovim edukativnim filmom, mladi žele potaknuti javnost na razmišljanje o ljudskim pravima.
Ponuda edukacija