Zora predstavila Phare projekt “Moj izbor je prevencija” u EU Info Centru u Zagrebu u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH

eu.thumbnail

17.veljače 2009. u EU Info Centru u Zagrebu u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH, održano je predstavljanje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih unutar shema bespovratnih sredstava PHARE 2006 “Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu“ .
Udruga Zora predstavljala se u okviru sheme sudjelovanja mladih, a projekt je predstavila Kristina Mlinarić, asistentica voditeljice projekta. Ukratko su predstavljeni ciljevi, partner, krajnji korisnici te aktivnosti projekta “Moj izbor je prevencija”.