Održana radionica Komunikacijske vještine – od svakodnevice do nastupa pred publikom

1 (kopija).thumbnail

27. i 28.02. održana je radionica Komunikacijske vještine – od svakodnevice do nastupa pred publikom.
U dva dana, dvadeset i jedan sudionik/ca su radili/e na nenasilnoj komunikaciji, percepciji stvarnosti, feedbacku i kritici te vježbali javni nastup i rad s medijima.
Vrlo visoke evaluacijske ocjene treninga i trenera poticaj su nam za organiziranjem nastavka ove radionice, o čemu čete biti pravovremeni obaviješteni na našoj web stranici.