Počele radionice u sklopu projekta “Moj izbor je prevencija/Prevention for life”

U nadolazećih 8 tjedana, 56 učenika/ca 5 srednjih škola iz Čakovca prolaziti će ukupno 6 jednodnevnih radionica slijedećih tema: suradnja, timski rad, nenasilna komunikacija, spol i rod, nasilje u vezama/obiteljsko nasilje, spolno prenosive infekcije (HIV/AIDS…), tehnike za trening trenera/ica (TOT). Nakon završenih radionica, do listopada, vršnjački edukatori će uz superviziju trenerica i sami organizirati i provesti neku aktivnost s ovom tematikom.
U svom daljnjem radu moći će koristiti i edukacijske alate koji će biti kreirani tijekom projekta: CD rom i priručnik s svim edukacijskim materijalima.
Svaki tjedan, kako ćemo prolaziti radionice i obrađivati teme, moći ćete ćete skidati i čitati materijale vezane uz njih: radionice, tekstove, kvizove, vijesti i sl. na web stranici projekta edukacija.udrugazora.hr