Završio prvi tjedan radionica

2.thumbnail

23.3. počele su radionice u sklopu projekta “Moj izbor je prevencija”.
Prvu od 6 jednodnevnih radionica od 23.3.-26.3. prošlo je 4 grupe budućih vršnjačkih edukatora/ica iz 5 srednjih škola.
Mladi su na interaktivan način prolazili/le slijedeće teme: suradnja, timski rad, aktivno slušanje i komunikacija.