Zora predstavila projekt “Moj izbor je prevencija” na studijskoj posjeti Zadarske, Šibensko-kninske i Ličko-Senjske županije

18.06. u Velikoj vijećnici Međimurske županije, udruga Zora je zajedno s PU Međimurskom, Vijećem za prevenciju, Zavodom za javno zdravstvo i udrugom Prometej predstavila preventivne programe koji se provode u županiji Međimurskoj.
Studijski posjet organizirala je Međimurska županija i UNDP.

Projekt “Moj izbor je prevencija” Zora partnerski provodi s Međimurskom županijom, na kojem direktno rade dvoje zaposlenika Odsjeka za EU integracije Međimurske županije.
Više o projektu možete pročitati na http://edukacija.udrugazora.hr

studijski_posjet_predstavljanje.thumbnail