Predstavljen Priručnik za vršnjačke edukatore

prirucnik.thumbnail_0

Udruga ZORA objavila je “Priručnik za vršnjačke edukatore/ice” koji je nastao kao rezultat intenzivnog rada u sklopu projekta “Moj izbor je prevencija”.

Na 196 stranica priručnika u detalje je opisana metodologija, radionice, opće informacije o temama te rječnik, a obrađene su sljedeće teme: suradnja i timski rad, nenasilna komunikacija i aktivno slušanje, spol/rod, nasilje u obitelji/vezama, spolno prenosive infekcije, kontracepcija, vršnjački pritisak i ToT.

Ako želite naručiti svoj primjerak priručnika javite nam se na zora(a)udrugazora.hr

Priručnik je prvenstveno namijenjen za 56 vršnjačkih edukatora/ica koji će nakon provedene 24 radionice u sklopu projekta nastaviti provoditi edukacijske aktivnosti u svojim srednjim školama. Osim toga, priručnik će se besplatno dijeliti školama, udrugama i institucijama.