Akcija vršnjačkih edukatora – info štand o HIV-u/AIDS-u i spolno prenosivim bolestima

mladiedukatori_bedz_0.thumbnail

U petak, 25. rujna, od 14 do 16 sati, na Trgu Republike u Čakovcu, mladi edukatori udruge Zora organiziraju javnu akciju u sklopu projekta “Mladi edukatori u akciji”. Tijekom akcije mladi će edukatori kod štanda i u centru grada dijeliti letke o HIV-u/AIDS-u, o spolno prenosivim infekcijama, kao i promotivne letke udruge Zora, te kondome i bedževe.
Akcijom se želi podići razina svijesti stanovnika Međimurske Županije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, spolno prenosivim infekcijama i zaštiti od spolno prenosivih infekcija, kao i upoznati građane s cjelokupnim djelovanjem udruge Zora.
Projekt “Mladi edukatori u akciji” financiran je od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.