Postanite članom/icom udruge Zora!

Postanite članom/icom udruge Zora

Članstvo u Udruzi Zora može biti:
a) redovno;
b) nominalno;
c) podržavajuće;
d) počasno.

Redovni član/ica je aktivni član/ica s punim opsegom Statutom predviđenih obveza i prava.
Godišnja članarina za redovnog člana/icu iznosi 80 kn/godišnje.
Nominalni član/ica je osoba koja ima sva prava i obveze redovnog člana/ice, osim što nema
pravo sudjelovanja u radu tijela Udruge.
Osobe bez ili sa ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti samo nominalni članovi Udruge.
Godišnja članarina za nominalnog člana/icu iznosi 50 kn/godišnje.
Podržavajući članovi/ce su oni članovi/ce koji su uplatili godišnju članarinu i u evidenciji su članstva Udruge, žele primati redovite informacije, ali koji ne žele ili ne mogu sudjelovati u aktivnostima Udruge. Podržavajući članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali nemaju pravo glasa i nemaju pravo sudjelovanja u radu tijela Udruge.
Godišnja članarina za podržavajućeg člana/icu iznosi 100 kn/godišnje.
Nemate vremena za akcije i aktivno sudjelovanje ili pak živite u drugom dijelu Hrvatske, a želite podržati naš rad na ljudskim pravima i poboljšanju istih u našoj lokalnoj zajednici? Pozivamo vas da postanete podržavajući član/ica udruge Zora.
Podržavajući članovi uplaćuje godišnju članarinu od 100 kuna, redovno su informirani o našim aktivnostima i dobivaju na kućnu adresu naše edukativne i promotivne materijale.
Podržavajući članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali nemaju pravo glasa i nemaju pravo sudjelovanja u radu tijela Udruge.
Počasni član/ica može postati svaki građanin/ka, koji/a ima izuzetne zasluge u unapređenju, te
ugledu i napretku Udruge. Počasne članove/ice imenuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora,
te takvi/e nemaju pravo sudjelovanja u radu tijela Udruge.
Pravo glasa ima punoljetan i poslovno sposoban član/ica nakon isteka 12 mjeseci od dana učlanjenja, ako uredno ispunjava članske obveze.
Član/ica bez prava glasa može sudjelovati na Skupštini.
O pravima i obvezama članstva pročitajte u našem Statutu.
Članarinu možete uplatiti na naš žiro račun HR 84 2340 0091 1160 2329 3 (PBZ)
Kako bi postali članom/icom, po uplati članarine, molimo vas da ispunite Obrazac za uclanjenje i pošaljete nam je na zora(a)udrugazora.hr ili pak faksirate na 040/395 344.
Nakon primitka uplate i ispunjenog obrasca mi ćemo vas kontaktirati. Članstvo započinje trenutkom upisa u registar članova/ica.
Radujemo se suradnji i u 2014. godini.