Poziv udrugama mladih i za mlade na predstavljanje svog rada na Festivalu „Aktivno sudjelujem“ u Čakovcu