Odgođeno predstavljanje udruga na Trgu u Čakovcu na 30. 9.2017!