Održan Festival “Aktivno sudjelujem” udruge Zora u subotu 30. rujna 2017.