Poziv na edukaciju “Aktivni mladi protiv nasilja” (12/2017)