Završetak edukacija vršnjačkih edukatora “Aktivni mladi protiv nasilja”