Nastavak radionica izrade i snimanja edukativnih video reklama u sklopu projekta “Aktivni mladi protiv nasilja”