Izradili smo edukativne video reklame u sklopu projekta Aktivni mladi protiv nasilja + pogledajte prvi video