Pogledajte drugu edukativnu video reklamu na temu Vršnjačko nasilje koju su izradili Aktivni mladi