Pogledajte treću edukativnu video reklamu na temu Nasilje u vezama koju su izradili Aktivni mladi