Sudjelovali smo na REDEA – inom događanju u sklopu projekta „Creative Youthwork Network“