Pogledajte četvrtu edukativnu video reklamu na temu Podrška, kome se obratiti u slučaju nasilja koju su izradili Aktivni mladi