Roditelji i stručnjaci koji rade s djecom i mladima sudjelovali na edukaciji o Cyberbullyingu u sklopu projekta “Aktivni mladi protiv nasilja”