Javna akcija podjele letaka na tržnici u Prelogu 21.08.2018.