Pozivamo vas na tribinu “Prevencija nasilja u partnerskim vezama mladih” u četvrtak u 17:00 sati