Održana fokus grupa 21.01.2019. za istraživanje o potrebama mladih