POZIV NA EDUKACIJU „MLADI KAO POKRETAČI DRUŠTVENIH PROMJENA“