Završio prvi ciklus Radionice fotografskog aktivizma