Sudjelovali smo na konferenciji “Na valovima volonterstva”