U Prelogu je održana javna akcija u sklopu projekta “Mladi kao pokretači društvenih promjena”