U Prelogu je održana javna akcija u sklopu projekta “Šalji dalje”