Javna akcija u sklopu projekta “Mladi kao pokretači društvenih promjena” u Prelogu