Sudjelovanje na Sajmu sigurnosti i prevencije u Čakovcu