Izvedena treća predstava u sklopu projekta “Šalji dalje”