Održano 3. predavanje -Timski rad- na projektu HZZ-a Istakni se, osvoji posao 2