Predstava u Srednjoj školi Prelog u sklopu projekta Šalji dalje