Izlaganje Mladi – pokretači društvenih promjena u zgradi Scheier