Aktivno (su)djelovanje mladih za bolju lokalnu zajednicu

Date:11. sij. 2017.

IzrezakPomno osmišljenim aktivnostima uključujemo, educiramo i mentoriramo udruge/inicijative mladih i za mlade na temu aktivizma u lokalnoj zajednici, volonterskih akcije i uključivanja volontera, organiziranja kampanja i akcija, povezivanja i jačanja vidljivosti u lokalnoj zajednici te poticanja uključivanja mladih.
Mlade ćemo sudjelovanjem na edukativno mentorskom ciklusu kao i u svim aktivnostima javne kampanje na području 2 županije poticati za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema. Imati će sva potrebna znanja za samostalnu provedbu aktivnosti u svojim udrugama, biti će umreženi za sadašnje i buduće aktivnosti te povećati svoju vidljivost na lokalnom (i/ili nacionalnom području).
Svim aktivnostima u javnoj kampanji (radijske emisije, tematska projekcija, Kino za mlade, javne akcije, Festival “Aktivno sudjelujem”, distribucija edukativno promotivnog materijala) podizati će razinu informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici.
Projekt podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u vrijednosti projekta 92.888,00 kn, a podržavaju i Grad Čakovec s 8.500,00 kn te Međimurska županija s 7.000,00 kn.Ministarstvo-za-demografiju-obitelj-mlade-i-socijalnu-politiku-NOVI-LOGO

mž logo

 

grad čk logo