Milana Gašparović, volonterka, članica Izvršnog odbora