Mladi za mir

Date:04. lis 2019.

“Razlog zbog kojeg sam se prijavila na radionice bio je plakat kojeg sam vidjela u školi i zbog toga što se u slobodno vrijeme bavim fotografiranjem. Na tim radionicama naučila sam puno toga o fotografiranju i kako napraviti dobru fotografiju. Poruka moje fotografije je mladi za mir tj. poručiti mladima da se uključe u razne organizacije i pokrete kojima je glavni cilj mir. Po mom mišljenju dobro je biti aktivan član zajednice jer mijenjanjem drugih mi mijenjamo i sebe.”

– Patricia Turk, autorica fotografije “Mladi za mir”

ZORA 2019 - Turk Patricia - Mladi za mir