Moje mjesto u zajednici

Date:08. srp 2015.

 

untitled

Projekt “Moje mjesto u zajednici” traje 18 mjeseci, a provode ga 3 udruge iz različitih županija: Udruga Zora (Međimurska županija), K-zona (Grad Zagreb) i Centar za održivi razvoj (Splitsko dalmatinska županija).

Kroz pažljivo isplanirane aktivnosti odgovaramo na glavne prepoznate probleme u našim zajednicama – prvo ih determinirajući istraživanjem, a zatim provodeći sa građanima zagovaračke kampanje kreirane oko definiranih prioritetnih potreba naše lokalne zajednice vezane uz društvenu nejednakost, rodnu neravnopravnost i socijalnu pravdu.

Inovativnim zagovaračkim alatima jačamo i uključujemo građane, monitoriramo djelovanje lokalnih donositelja odluka i pridonosimo stvaranju aktivne lokalne zajednice utemeljene na društvenoj jednakosti, socijalnoj pravdi i dobrom upravljanju, u kojoj svaki građanin, a posebice socijalno isključeni građani i oni u riziku od siromaštva mogu i znaju kako ostvariti svoja socijalna i ljudska prava.

Ukupna vrijednost projekta je 538.899 kn od kojih 89.74% sufinanciran je od Fondova Europskog gospodarskog prostora, Kraljevine Norveške i Međimurske županije. Ugovor je potpisan sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, a projekt je odobren na natječaju “Demokratizacija i ljudska prava”.

Brošura “Moje mjesta u zajednici, specificirana za svaku županiju, nastala je kao odgovor na potrebe/probleme građana/ki obuhvaćenih istraživanjem i sadrži sve važne kontakte i informacije potrebne građanima. Nadalje, na linku se nalazi inovativni zagovarački alat u obliku aplikacije nastao u sklopu projekta “Moje mjesto u zajednici” kao odgovor na rezultate istraživanja i potrebe građana. Također uskoro će biti dostupan i video na temu “Što je to zagovaranje” koji nam približava zagovarački proces i načine aktivnog sudjelovanja u zajednici.

Na linku pogledajte video “Što je zagovaranje”  nastao kao inovativni zagovarački alat koji nas vodi kroz proces zagovaranja, povezivanja, umrežavanja i promjena u vlastitoj zajednici.

“My place in a community” is an 18-months long project, which is implemented by 3 associations from different counties: Dawn Association (Croatian: Udruga Zora) (Medimurje County), K-zone (Croatian: K-zona) (Zagreb City) and Center for Sustainable Development (Croatian: Centar za održivi razvoj) (Split-Dalmatia County).

Through carefully planned activities we answer to the main recognized problems in our communities – firstly, by determining the same through research, and secondly by conducting advocacy campaigns with citizens created around defined high-priority needs of our local community, related to social and gender inequalities, as well as social justice. With innovative advocacy tools we strengthen and include citizens, monitor activities of local decision-makers and contribute to creating an active local community based on social equality, social justice and good management, in which every citizen, especially those who are socially excluded and in the risk of poverty, can and know how to achieve their social and human rights.

Total value of the project is 538,899.00 HRK, out of which 89.74% is co-financed by funds of the European Economic Area, Kingdom of Norway and Međimurje county. The contract was signed with the National Foundation for Civil Society Development, and the project was approved on the try-out/competition called “Democratization and human rights.”

logo_u_boji_veliki_hr