Silvija Kolar, voditeljica financija i administracije i Izvršna direktorica