Život teče – požuri

Date:04. lis 2019.

“Na radionice aktivizma u sklopu projekta “Mladi kao pokretači društvenih promjena” uključila sam se kako bi nadopunila svoje znanje o fotografiranju. Tema moje fotografije bila je rijeka koja teče… “Život teče, požuri.” su riječi koje opisuju moju sliku. Tim riječima i tom slikom želim ukazati na prolaznost života te da se što više mladih uključuje u razne aktivnosti kako bi doprinijeli društvu. Radionice su bile edukativne, poučne i zabavne. Zahvaljujem se udruzi Zora na tom iskustvu.”

– Barbara Ban, autorica fotografije “Život teče – požuri”

ZORA 2019 - Ban Barbara - Život teče - požuri