Zorini volonteri i volonterke u 2013. godini

Date:03. lis 2019.

U udruzi Zora volontiraju mnogi pojedinci/ke koji sa svojim kvalitetnim znanjima i vještinama doprinose razvoju zajednice, ali i razvoju udruge Zora. U 2013. godini imali smo volontere/ke sa vrlo širokim spektrom znanja i vještina te uloga, primjerice uloga prevoditelja, lektoriranja, fotografiranja, grafičkog dizajnera tiskanih materijala, volontera za javne akcije, administratora u uredu (logistika, rad na projektima) i slično.

U Zori je ukupno bilo angažirano 52 volonterki i volontera, od kojih je bilo 43 ženskog i 9 muškog spola. Oni su ukupno ostvarili 1856,5 volonterskih sati.

Također, moramo spomenuti i Zorine najvolontere/ke u 2013. godini, a to su Janja Varga kao najvolonterka, Robert Gašparac kao najvolonter te Ana Preveden iz Pule kao naj on-line volonterka.

Tko su sve bili Zorini volonteri/ke u 2013. godini, možete vidjeti u nastavku:

1. Aleksandra Ličanin
2. Ana Marija Korent
3. Ana Preveden
4. Ana Špoljarić
5. Andreja Rambrot
6. Anja Repalust
7. Clemence Bell
8. Danijela Pintarić
9. David Modlic
10. Dijana Lončarić
11. Dijana Kržina
12. Dijana Miri
13. Dina Madjar
14. Ema Dodlek
15. Igor Bistrović
16. Ines Polgar
17. Ivan Bujan
18. Ivan Lesjak
19. Ivana Halonja
20. Janja Varga
21. Jasna Lovrec
22. Jelena Anna Juras
23. Jelena Tepić
24. Josip Špicar
25. Katja Martinović
26. Klara Đurkin
27. Klementina Horvat
28. Kristina Panižić
29. Maja Mikulić
30. Marina Hunjadi
31. Marina Gašparić
32. Martina Pećar Đurović
33. Mateja Kenđa
34. Matija Lisjak
35. Mija Nestić
36. Mihael Posavec
37. Milana Gašparović
38. Mirjana Škec
39. Monika Kodba
40. Neven Matoša
41. Petra Bobić
42. Petra Jug
43. Robert Gašparac
44. Sanja Koraj Habuš
45. Sarah Bacinger (ex Jalušić)
46. Saša Barat
47. Silvija Kolar-Fodor
48. Sunčica Novak
49. Tena Škvorc
50. Tena Žganec
51. Tina Novak
52. Vlasta Žnidarić

Hvala svima od srca!